Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Všichni jsme se školili .... podívejte se jak

Vloženo: 28. dubna 2011

Dne 20.6.2011 proběhlo v naší klubovně školení zaměstnanců, dobrovolníků organizace a dalších zájemců, které bylo zaměřené na první pomoci u dětí. Bylo blíže zaměřeno na úrazy, které souvisejí s pobytem u koní, případným pádem z koně a úrazy, ke kterým dochází v letním, prázdninovém období.

Lektorovala  paní Věra Nuhlíčková (ředitelka Českého červeného kříže Kutná Hora).

Školení bylo v rozsahu 4 hodin výuky a všichni, kdo ho absolvovali a vyzkoušeli si, jak mají poskytnout první pomoc obdrželi o jeho absolvování osvědčení.

Školení bylo otevřené veřejnosti a to i nelékařské.

Přílohy

Galerie