hlavicka_foto.jpghlavicka_loga.png

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Sociální služby

Dítě a kůň, z.s. - Sdružení pro hipoterapii je zapsaným spolkem, který vznikl 13.12.1994 za účelem provozování hipoterapie, dětského jezdeckého sportu a ekologické výchovy.

 

S postupem času a v souvislosti a narůstající poptávkou rozšířil v roce 2010 pole své působnosti o poskytování dvou sociálních služeb - služby Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - „NZDM Archa" (identifikátor: 7753589) a o službu Sociální rehabilitace - „SR Astra“ (identifikátor: 2513818). V roce 2016 jsme rozšířili naši činnost o třetí službu - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - ,,SAS Afinita" ( identifikátor:  8245182 ).