foto_hlavicka.jpg

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Komunitní centrum

Vloženo: 26. května 2023 v 7:42

EU-SPOLUFINANCOVÁNO Barevné.png

Komunitní centrum Dítě a kůň, z.s.

Je víceúčelové zařízení, kde se setkávají členové komunity za účelem uskutečňovat sociální, vzdělávací, kulturní a rekreační aktivity a tím zlepšují sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku.

Náplní komunitního centra je:

  • Sociální podpora – pomoc s řešením tíživé životní situace členů komunity.
  • Kulturní/multikulturní aktivity - aktivity organizované členy komunity (divadlo, výstavy, filmové kluby, podpora kulturní identity, překonávání traumat).
  • Výchovně/vzdělávací aktivity – komunitní knihovny, doučování, motivační semináře, podpora zvyšování dovedností pracovat s místní komunitou.
  • Aktivity neformálních skupin veřejnosti a občanských iniciativ - řešení místních problémů, podpora místních lídrů/autorit z řad členů komunity.
  • Environmentální aktivity - zvelebování životního prostředí, společná kultivace veřejných ploch, komunitní zahrada/dílna/doprava.
  • Zapojování cílové skupiny do dobrovolnické činnosti - péče potřebným spoluobčanům na bázi sousedské/generační výpomoci, mezigenerační setkávání, soužití a spolupráce, dobrovolnické komunitní kluby, sousedský jarmark, komunitní kavárna/jídelna/spižírna, bazar, sociální šatník.

Aktivity jsou realizovány samotnou komunitou za pomoci komunitního pracovníka, který pomáhá dosahovat cílů stanovených samotnou komunitou.

Program komunitního centra bude pravidelně aktualizován a vyvěšen na těchto stránkách. Na akcích jsou vítáni členové komunity, ale také všichni obyvatelé obce a blízkého okolí.

Komunitním pracovníkem v naší obci je: Mgr. Zuzana Adamcová

Mob.: 602525379

Email: diteakunmiskovice@gmail.com