Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Pořízení automobilu pro Dítě a kůň, z. s. - Sdružení pro hipoterapii

Vloženo: 23. března 2021 v 8:48

stažený soubor.png

Projekt

Pořízení automobilu pro Dítě a kůň, z. s. - Sdružení pro hipoterapii

 

je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Operační program:          Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo:             CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002298

Příjemce dotace:              Dítě a kůň, z.s. - Sdružení pro hipoterapii

Výzva:                               30. Výzva IROP – Rozvoj sociálních služeb (SVL)

Celkové náklady:              1 114 323,00 Kč

Dotace:                              1 058 606,85 Kč

 

 

Stručný popis projektu

 

Projekt zamýšlí nákup nového automobilu pro výkon terénní formy nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a sociální rehabilitace. Díky novému automobilu se stane doprava pracovníků za klienty a jejich doprovázení k lékaři, na volnočasové aktivity, na úřady, k právníkům a v rámci řešení krizových situací mnohem bezpečnější a spolehlivější. Automobil umožní spolku pokračovat ve výkonu terénní formy služeb a přispěje k sociální inkluzi osob ze sociálně vyloučených lokalit a odlehlých oblastí.

 

Doba realizace projektu do 31. 1. 2019.

Galerie