Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III

Vloženo: 31. března 2021 v 14:26

Základní informace o projektu:

 

Název projektu: Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0./0.0./15_005/0014160

Období realizace projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Realizátor projektu: Dítě a kůň, z.s. - Sdružení pro hipoterapii

Územní způsobilost: region Střední Čechy

 

 

Popis projektu:

 

Projekt je zaměřen na podporu služby Sociální rehabilitace a to v ambulantní a terénní formě ve Středočeském kraji. Díky projektu dojde ke kontinuálnímu zajištění poskytování služby sociální rehabilitace a jejímu dalšímu rozvoji, čímž bude zajištěna větší dostupnost služby sociální rehabilitace osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením a to na celém území Středočeského kraje. Cílem projektu je pak zvýšit uplatnitelnost těchto osob na trhu práce.

 

Cíl projektu:

 

Hlavním cílem projektu je podpora služeb sociální rehabilitace a to v rozsahu kapacity, která je uvedena v Síti sociálních služeb Středočeského kraje a tím tak zajistit dostupnost poskytování sociální služby sociální rehabilitace na území Středočeského kraje a současně zajistit její územní a kvalitativní rozvoj a to v souladu se SPRSS SK.

 

Služba sociální rehabilitace je podpořena z projektu Operační program Zaměstnanost.

Galerie