Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Nadační fond Eduzměna

Vloženo: 31. března 2021 v 13:55

Pandemie koronaviru poznamenala silně životy nás všech, hned v jejím počátku. Vyrovnat se s novou situací, snížením nebo ztrátou příjmů, ale taky třeba se sociální izolací, bylo obtížené. O to silněji vstoupil covid-19 do života lidí, kteří byli v nepříznivé situaci již před pandemií. Reagovat rychle a účelně na jejich potřeby nám pomohl Nadační fond Eduzměna. Z Fondu pro Kutnohorsko byly podpořeny dva projekty. První pomohl nábytkem dovybavit místnost na ubytovně Vítězná, kde intenzivně probíhala podpora distančního vzdělávání dětí ze služby Nízkoprahové zařízení Archa. Druhým projektem byla realizace rekreačně-výchovného pobytu pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí na statku v Miskovicích. Projektu se zúčastnilo celkem 12 dětí z Kutné Hory a okolí ve dvou pobytech. Na programu byly jízdy na koních, výtvarný workshop, na kterém vznikly malby na plátnech, ale také preventivně-výchovné programy. Pro děti z městských ubytoven byl pobyt také možností ke zklidnění a relaxu. Večer si děti navzájem pomáhaly s přípravou ohně, jídla a míst na spaní. Kromě spolupráce rozvíjely také schopnost empatie. Starší děti pomáhaly mladším překonat strach ze tmy nebo zvládnout některé úkony bez pomoci pracovníků. Oba pobyty byly velmi zdařilé a umožnily  dětem získat nové znalosti a dovednosti nebo upevnit přátelství a zažít dobrodružství.

Galerie