Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Fotbal proti kriminalitě

Vloženo: 31. března 2021 v 13:36

V průběhu roku 2020 služba NZDM Archa realizovala projekt "Fotbal proti kriminalitě". Projekt probíhal na území města Sázava a účastnilo se ho celkem 25 klientů. V rámci celého projektu proběhla celá řada dílčích aktivit. Mezi ty nejvýraznější patřila realizace 4 modulů finanční gramotnostiS klienty se interaktivní formou pracovalo na životopisech, dělali jsme nácviky pracovních pohovorů včetně vyhledávání vhodných pracovních míst na internetu podle zadaných parametrů. Společně jsme řešili druhy pracovních smluv a jejich výhody a nevýhody, a rovněž konkrétní příklady práce na smlouvu a tzv. „na černo“ včetně dopadů. Z dalšího modulu „Jak se neutopit v dluzích“ jsme probrali dluhy na zdravotním a sociálním pojištění, a zda a kdy je lepší „šetřit“ nebo si „půjčit“. Klienti také  museli prokázat orientaci v aktuálních cenách potravin nebo služeb. Naučili se sestavit si rodinný rozpočet a rozeznávat nezbytné a zbytné položky. Okrajově jsme se věnovali také modulu „Bankovnictví“, kde jsme nastínili fungování různých bankovních produktů, což volně navázalo na první modul, který řešil půjčky.

 

Zároveň služba připravovala Fotbalový turnaj nízkoprahových zařízení středočeského kraje, kterého se účastnili dva týmy klientů NZDM Archa ze Sázavy a jeden tým z Kutné Hory. Mezi další hosty patřilo NZDM Mezičas z Benešova a NZDM Křižovatka z Kladna. Tréninky probíhaly za přísných hygienických podmínek  po celý rok, pouze s ohledem na aktuální platná vládní nařízení a metodická doporučení MPSV k pandemii covid-19. Klienti na turnaj trénovali také na sportovišti "Ostrov" v Sázavě, kde zároveň  přes léto běžela další projektová aktivita: Preventivně výchovný program. Téma: sprejerství, vandalismus a soukromé vlastnictví. Vítaným zpestřením léta byl pro klienty také Rekreačně-výchovný pobyt, který proběhl v sídle spolku na statku v Miskovicích a umožnil dětem vyzkoušet si jízdu na koních, poznat život na statku, naučit se nové výtvarné techniky nebo zažít večerní opékání buřtů a táborové hry. Projekt vyvrcholil na podzim fotbalovým turnajem. Prostory pro konání turnaje zapůjčilo město Sázava. Putovní poháry si v roce 2020 odnesly týmy nízkoprahových zařízení pro děti a mládež z Benešova a Sázavy.
 
Projekt byl podpořen z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání „Sociální oblast“ a městem Sázava.

Galerie