P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
23.09.2020 - 07:24 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

New Page 1
 

Hipocentrum

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Hipocentrum

Základní myšlenkou projektu HIPOCENTRUM je provozování takového zařízení, které se bude věnovat dětem a mládeži bez ohledu na věk, zdravotní stav, původ, sociální zázemí, schopnosti a další limitující parametry.

V současné době pracuje naše organizace vzhledem k svému zaměření převážně s dětmi handicapovanými a to buď individuálně, nebo s obyvateli ústavů sociální péče. Rekreační ježdění na koni spojené s pobytem na statku nabízíme také specializovaným organizacím. Jedná se o romské děti (Oblastní charita), děti z dětského domova (Zvláštní internátní škola), děti s poruchami učení a chování (Zvláštní škola, Pedagogicko psychologická poradna), děti žadatelů o statut uprchlíka v ČR (Český helsinský výbor). Kromě toho pracujeme též s dětmi zdravými formou exkursí škol a mateřských školek, pořádáním letních táborů a jezdeckého sportovního kroužku.

Dosavadní zkušenosti ukazují, že prostory statku a personální zázemí organizace umožňují využít tento potenciál pro co nejširší okruh dětí. Tuto zkušenost jsme získali při pořádání jednorázových akcí a dnech otevřených dveří. Zájem z řad dětí i jejich rodičů je velký, ovšem nedostatek finančních prostředků zatím brání otevření zařízení pro veřejnost v potřebném rozsahu. Naším cílem je připravit dětem atraktivní program, kam mohou zájemci docházet podle svého přání a podílet se na něm pod odborným vedením. Poskytnout dětem prostor pro vlastní aktivity, nabízet jim možnosti zajímavého trávení volného času a dát jim možnost k uplatnění. Za důležité považujeme, že se jedná o čas strávený podle vlastního rozhodnutí mimo školu.

Domníváme se, že zařízení tohoto typu, umístěné v přírodním prostředí s možností kontaktu s živými zvířaty, naprostá otevřenost, pestrost programu, v našem regionu chybí.

Celkový rozsah záměrů HIPOCENTRA lze pro přehlednost rozčlenit na tři základní okruhy podle typu dětí v cílové skupině a podle způsobů jízdy na koni, která je pro ně vhodná:

 

1) Hipoterapie – léčebná jízda na koni
2) Babiččin dvoreček – rekreační ježdění
3) Ponny klub – základní jezdecký výcvik, získání licence jezdce