P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
17.10.2019 - 05:33 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

New Page 1
 

Aktuality a akce

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Děti z NZDM Archa navštívily Muzeum hlavního města Prahy a České muzeum hudby

Dne 8.3.2019 děti z NZDM Archa vyrazily do Prahy v rámci projektu "Návštěva Muzea hlavního města Prahy a Českého muzea hudby"

První aktivitou byla návštěva Českého muzea hudby, ve kterém pracovníci s klienty absolvovali připravený muzikoterapeutický program. Jeho cílem bylo procvičování neverbální komunikace, posílení vztahů ve skupině a také uvolnění stresu či napětí pomocí hudby. Program byl velmi inspirativní a některé jeho prvky budou nadále využívány v programu NZDM Archa.

Další aktivitou projektu byla návštěva Muzea hlavního města Prahy. Při pohybu po Praze jsme využívali městskou hromadnou dopravu, takže se klienti učili orientaci v neznámém prostředí a podíleli se na plánování trasy a dalšího programu. Všemi uvedenými aktivitami si děti zvyšovaly různé kompetence. Učily se spolupracovat, plánovat a sdílet informace, ale i emoce ve skupině. Mimo získání a upevnění různých sociálních kompetencí měl projekt také dopad výchovný a vzdělávací.

Díky aktivitám NZDM a takovýmto projektům, dochází ke zvyšování různých sociálních kompetencí a zmírňování dopadů nepříznivé sociální situace našich klientů. Přínosem pro Kutnou Horu je, že podpora všestranně zdravého rozvoje klientů, vede k jejich uvědomění si toho, co to znamená být občanem. Takoví lidé potom mohou plnohodnotně přispívat k rozvoji společnosti a města.