P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
29.05.2020 - 02:54 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

New Page 1
 

Hipocentrum

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Hipoterapie

Na vysoké odborné úrovni prováděná rehabilitační péče spojená s pohybem ve specifickém přírodním prostředí s možností kontaktu s živými zvířaty. Je to jedna z mála příležitostí pro děti svěřené do ústavní péče, kdy mohou opustit zdi ústavů, vyjet do přírody, změnit prostředí, komunikovat s jinými lidmi, získat nové vjemy a neopakovatelné zážitky.

Pozitivní emocionální působení a zlepšování fyzické kondice jsou nezanedbatelné aspekty rehabilitace pomocí koně. Za základ je ovšem nutno brát vlastní terapeutickou jednotku, kdy kůň jako terapeutický prostředek díky trojrozměrnému pohybu svého těla stimuluje pomocí střídání fází napětí a uvolnění tělo pacienta a tak dochází k souladu jejich pohybů. Jedná se o přísně individuální metodu, kdy fyzioerapeutka provádí s pacientem balanční cvičení vhodné k jeho postižení. Hipoterapie poskytuje tělesně postiženým (zejména dolních končetin) pomocí koně biostimulátor lidské lokomoce a tím i koordinaci celkové motoriky. Postižený se tak může „projít“ ve vzpřímené chůzi odpovídající poloze zdravých částí těla.

Splňujeme podmínky Ministerstva zdravotnictví (opakovaně poskytuje dotaci ze státního rozpočtu) jak po stránce technického vybavení (odpovídající prostory, vhodné koně, nástupní rampa, ochranné pomůcky), tak personální (cvičitel jízdy handicapovaných, fyzioterapeutka se specializačním kurzem hipoterapie, proškolený tým dobrovolníků).

Možno doplnit o další terapie –ergo, -canis, - animo.
Zárukou kvalitní péče je mj. i členství v České hiporehabilitační společnosti.